Enginyeria

Promovem la millora de la seguretat i salut dels treballadors, mitjançant els nostres serveis a mesura i l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir els riscos derivats de les condicions del treball, tenint com a eina fonamental l'avaluació de riscos desenvolupada en cada empresa per tècnics especialistes en Prevenció de Riscos Laborals, i d'altres especialitats que ens faciliten oferir als nostres clients solucions integrals.

"La millor seguretat es troba en la por"

William Shakespeare

Plans d'autoprotecció i emergència

La legislació ens obliga a la protecció de la integritat física de les persones davant situacions d'emergència, en empresa, hotels, hospitals, universitats, centres escolars, geriàtrics, etc.

Homologació de Plans d'Autoprotecció

Assistència, organització i informes d'Exercicis d'evacuació

Implantació dels plans

Estudis de senyalística

Auditories de dotacions de sistemes de protecció contra incendis

Investigació d'incendis i explosions

Desenvolupem una investigació exhaustiva i totalment confidencial de l'origen i les causes que han pogut produir els incendis i explosions. Amb els resultats obtinguts, vostè podrà reclamar davant la Llei. Dirigim l'anàlisi d'aquest apartat en, assessorament a oficines jurídiques, companyies d'assegurances, empreses i industries, administracions, particulars...

Incompliment normatiu contra incendis

Zones Atex

Zonas Atex

Expedients de lluita contra el frau

Pla de continuïtat de negoci o de resiliència

Desenvolupament de gestió de la continuïtat de negoci (SGCN o BCMS, busines continuity management system) és un procés horitzontal de l'organització que estableix un marc de treball, estratègic i adequat als objectius la implementació dels quals per la direcció de l'organització.

Desenvolupament de gestió de la continuïtat de negoci (SGCN o BCMS, busines continuity management system) és un procés horitzontal de l'organització que estableix un marc de treball, estratègic i adequat als objectius la implementació dels quals per la direcció de l'organització.

La política.

La planificació estratègica

La planificació de la continuïtat del negoci i el seu procediment d'implementació i operació.

L'avaluació de l'acompliment

La revisió per la direcció.

La millora continuada.

Seguretat en obra i indústria

Oferim un pas més, establint un equip de treball amb tècnics en obra part-estafi o full-estafi depenent de la tipologia d'obra, tècnics d'administració documental i un coordinador general, oferint un servei continu i complet al client.

Implementi un sistema específic de seguretat per al seu treball, realitzem procediments de treball segons les seves necessitats i sota els seus estàndards de qualitat i prevenció. Realitzem formació «in situ» per als seus treballadors o externs en les etapes d'obra, aturs tècnics, manteniments o instal·lacions.

 

Coordinació de seguretat i salut

Seguiment de seguretat d'obres i instal·lacions

Assistència tècnica en obra

Assessoria tècnica legal

Coordinació d'activitats empresarials

Gestió documental de seguretat i salut

Tècnics de prevenció en instal·lacions

Formacions «in situ»

Coordinació d'activitats empresarials – C.A.E.

Els oferim al nostre equip de tècnics que s'implementen en la seva estructura organitzativa, juntament amb procediments d'actuació, que li permeten assimilar i dur a terme de manera eficaç la Gestió Documental de Seguretat i Salut de les seves empreses clients.

Reducció de costos directes

Increment del seu temps productiu

Millora d'imatge enfront de clients

Rapidesa de resposta davant els seus clients

Millora de serveis indirectes (s.p.a./formacions/etc.)

Servei continu assegurat

Assessoria legal contínua

Estudis i informes

Facilitem l'elaboració de documentació legal necessària per a donar empleno normatiu i apostant per un servei d'atenció ràpid, efectiu i complet.

Estudis i plans de seguretat i salut

Plans d'autoprotecció i d'emergència

Avaluacions i estudis de riscos (hazop, what if, arbre...)

Informes de risc i estat «risk assesment»

Informes d'estat de maquinària (adaptació R.D.1215 / marcatge CE)

Estudis d'higiene ambiental, ergonòmics, psicosociològics

Disseny i desenvolupament de formacions de seguretat