slider_formacio_1_cast
slider_formacio_2_cast
slider_formacio_3_cast
slider_formacio_4_cast
previous arrow
next arrow

Formació

La nostra formació va encaminada a l'actualització dels treballadors, amb l'objectiu principal d'augmentar i adequar el coneixement i les habilitats dels actuals i futurs treballadors. Amb això pretenem que cap treballador perdi l'oportunitat de millorar en la seva vida laboral, amb la posada en pràctica d'algun dels nostres cursos.

 

 

 

 

"Què pot haver-hi imprevist per al qual res ha previst?"

Séneca

Prevenció i extinció dincendis

Equips de primera intervenció - E.P.I

Sistema Fire Training Simulator, totalment ecològic amb foc real, es poden utilitzar extintors de Pols ABC, Co2, Aigua amb escumogen. Per les dimensions de l'equip ens permet realitzar les pràctiques a les instal·lacions. Especialment adequat per a col·legis, hospitals, indústria, administració, biblioteques, geriàtrics, etc.

Extinció d'incendis virtual

Realitzeu les pràctiques d'extinció a la vostra empresa, sense necessitat de desplaçament per al vostre personal i obteniu la certificació de la formació realitzada. No es fan servir productes que puguin contaminar el medi ambient. Indicat per a personal d'oficines, administracions, geriàtrics, hotels… Més de mil persones ja ho han provat.

Equips de segona intervenció - E.S.I

Formació a fer en un camp de foc únic al sud d'Europa, amb multitud d'escenaris i possibilitat de pràctiques amb foc real. S'utilitza gas per a la realització de les pràctiques, de manera que no es generen residus derivats. Aquesta formació també es pot fer In-situ amb una unitat mòbil que facilita la logística.

Extinció d'incendis ecològic

Comptem amb extintors d'aigua amb escumogen, que permet fer pràctiques d'extinció d'incendis amb el nostre sistema Fire Training Simulator II, sense produir cap dany mediambiental, ja que l'escuma utilitzada és ecològica i la combustió es realitza amb gas propà, que no emana partícules brutes.

Prevenció de riscos laborals

Construcció

Curs destinat a treballadors de la construcció que, per les seues característiques laborals, tinguen necessitat de conèixer els riscos laborals dins del sector construcció en el manteniment d'edificis. Disposem de més cursos per a diferents necessitats laborals.

Tallers

Amb aquesta formació l'operari adquirirà els coneixements necessaris per poder identificar els riscos derivats de l'ofici, d'altra banda, adquirir una visió objectiva sobre com eliminar o minimitzar els seus riscos en fer aquests treballs.

Riscos elèctrics

Dirigit a treballadors que per la seva activitat professional realitzen feines en què el risc elèctric té una afectació directa o indirecta sobre la seva activitat i per tant han de conèixer els riscos a què estan exposats. Disposem de cursos d'alta o baixa tensió.

Plataformes elevadores per a persones PEMP

Amb aquest curs l'operador adquireix bones pràctiques preventives aplicables a la seva activitat a l'entorn de treball i pot contribuir al control dels riscos. Pots acreditar-te per al maneig de: carretons elevadors, plataformes elevadores mòbils de persones PEMP, grua hidràulica autopropulsada (ploma), manipuladora telescòpica – pont grua.

Carretons elevadors

Curs destinat a treballadors de la construcció que, per les seues característiques laborals, tinguen necessitat de conèixer els riscos laborals dins del sector construcció en el manteniment d'edificis. Disposem de més cursos per a diferents necessitats laborals.

Torres grua

Amb aquesta formació es pretén dotar l'alumne dels coneixements teoricopràctics necessaris per al maneig i el manteniment d'aquesta maquinària, amb el qual poden obtenir el certificat d'operador de grua torre. I d'aquesta manera ja pot treballar manejant aquest sistema.

Treballs en altura

Dirigit a treballadors que per la seva activitat professional realitzen feines en què el risc elèctric té una afectació directa o indirecta sobre la seva activitat i per tant han de conèixer els riscos a què estan exposats. Disposem de cursos d'alta o baixa tensió.

Espais confinats

Comptem amb extintors d'aigua amb escumogen, que permet fer pràctiques d'extinció d'incendis amb el nostre sistema Fire Training Simulator II, sense produir cap dany mediambiental, ja que l'escuma utilitzada és ecològica i la combustió es realitza amb gas propà, que no emana partícules brutes.

Plans d'autoprotecció

Implantació pla d'autoprotecció

La implantació del pla d'emergència consisteix en la divulgació general del mateix entre les persones que formen part dels equips, la realització de la formació a partir dels procediments del Pla d'autoprotecció.

Auditories de l'emergència - simulacres d'evacuació

L'exercici d'evacuació és l'avaluació de la implantació del pla d'autoprotecció, la normativa ens ho exigeix un any. Disposem de màquines de fum per activar detecció d'incendis, maniquins per simular ferits, integració del gamming a l'exercici, augmentant l'interès dels participants, per aconseguir una participació i integració dels diferents equips d'emergència.

Primers auxilis

Suport Vital Bàsic

El curs següent es fa personal que pel seu lloc de treball té la necessitat de tenir els coneixements necessaris per realitzar una reanimació cardiopulmonar, aturar una hemorràgia i qualsevol altre aspecte que pogués posar en perill la vida d'una persona.

 

DEA + CPA

A molts centres de treball s'estan col·locant D.E.A.'s i encara molt poques persones saben realment utilitzar-los, una part molt important del curs és el R.C.P. (Reanimació Cardiopulmonar), la combinació de tots dos, pot arribar a salvar la vida d'una persona.

Píndola formativa de rescat amb D.E.A

Formació dissenyada perquè la major part de l'empresa pugui fer servir un D.E.A. amb total seguretat i no tan sols un grup reduït.